ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ

(Ποίημα Ἁγιεροθεϊτίσσης Ἰσιδώρας Μοναχῆς)

Εἶναι μεγάλη καὶ ἰδιαίτερη ἡ χαρὰ ὅλων τῶν συντελεστῶν ποὺ συμμετεῖχαν στὴν δημιουργία τῆς ἰστοσελίδος τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγ.Γεωργίου Κυψέλης. Ὅταν πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια προχωρούσαμε στὴν δημοσίευση τοῦ ἐνοριακοῦ μας περιοδικοῦ εἴχαμε κατὰ νοῦν τὴν συμμετοχή μας καὶ σὲ αὐτὸ τὸ πεδίο, ὅπου μπορεῖ ἡ Ἐκκλησία μας νὰ δράσει ἱεραποστολικά. Δόξα τῷ Θεῷ προχωρήσαμε στὴν ὑλοποίηση καὶ αὐτοῦ τοῦ στόχου.

Σκοπός μας εἶναι ἁπλῶς νὰ ἐνημερώνουμε κατὰ καιροὺς τοὺς ἐνορίτες μας – καὶ ὄχι μόνον – γιὰ τὸ ποιμαντικὸ ἔργο τῆς Ἐνορίας μας καὶ συνάμα νὰ συμβάλλουμε μὲ τὶς πενιχρὲς δυνάμεις μας στὴν κατήχηση τοῦ ποιμνίου μας, τὸ ὁποῖο ἔχει πρόσβαση στὸ Διαδίκτυο.

           Ἡ ταπεινή μας εὐχὴ εἶναι ὁ τριαδικὸς Θεὸς διὰ πρεσβειῶν τοῦ προστάτου μας τροπαιοφόρου μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Γεωργίου νὰ εὐλογήσει καὶ αὐτή μας τὴν προσπάθεια, ὥστε νὰ φέρει καρποὺς ἑκατονταπλασίους πρὸς δόξαν Αὐτοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του.

Φύλαττε Γεώργιε Ἀθλητά, τοὺς εὐλαβουμένους ἀριστείας Σου τὰς λαμπράς, φρούρει δὲ συνάμα Ναόν Σου ἐν Κυψέλῃ· καὶ σκέπε τοὺς ἐν τούτῳ διακονοῦντάς σε.

Χάριτας παράσχου τῷ σῷ λαῷ, καὶ τοῖς ἱερεῦσιν οὐρανόθεν σὴν ἀρωγήν, ἔλεος τοῖς πίστει Γεώργιε τιμῶσι· τὴν σὴν Μεγαλομάρτυς, καρτερικότητα.